Minggu, 20 April 2014
 
 
Realisasi Diklat 2008

REALISASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI
TAHUN ANGGARAN 2008

No. Nama Diklat Tgl Penyelenggaraan Rencana Jumlah Peserta Realisasi Jumlah Peserta Lulus Tidak Lulus Keterangan.
DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF DASAR (DTSD)              
1 DTSD Kepabeanan dan Cukai Angk. I 26 Mei s.d.22 Agst 60 60  39  21  
2 DTSD Kepabeanan dan Cukai Angk. II 9 Juni s.d. 4 Sept 30 30  22  8  
3 DTSD Kepabeanan dan Cukai Khusus Lulusan Prodip I  Angk I 28 Juli s.d. 26 Agst 60 59  56  3 1 Orang Tidak Mendaftar
4 DTSD Kepabeanan dan Cukai Khusus Lulusan Prodip I Angk II 25 Agst s.d. 19 Sep 60 60  56  4  
5 DTSD Kepabeanan dan Cukai Khusus Lulusan Prodip I Angk III 20 Okt s.d. 14 Nov  60 60  59  1  
6 DTSD Kepabeanan dan Cukai Khusus Lulusan Prodip I Angk IV 27 Okt s.d. 21 Nov   60 60  56  4  
7 DTSD Kepabeanan dan Cukai Lanjutan Khusus Lulusan DTSD T.A. 2006-2007   7 Juli s.d. 15 Sept   30 30  26  4  
             
DIKLAT TEKNIK SUBSTANTIF SPESIALISASI (DTSS)        
 
       
8 DTSS Teknik Pemeriksaan Angk I 31 Mar s.d. 18 Apr 30 30 23 7  
9 DTSS Teknik Pemeriksaan Angk II 10 s.d. 28 Nov 30 30 20 10  
10 DTSS Pemeriksaan Sarana Pengangkut Angk I 10 s.d. 14 Mar 30 30 30 -  
11 DTSS Pemeriksaan Sarana Pengangkut Angk II 17 s.d. 21 Nov 30 30 29 1 1 Orang Tidak Mendaftar
12 DTSS Intelijen Taktis Angk I 18 s.d. 29 Feb 30 30 30 -  
13 DTSS Intelijen Taktis Angk II 17 s.d. 28 Nov 30 30 29 1  
14 DTSS Post Clearance Audit 7 Apr s.d. 13 Jun 60 55 51 4 5 Orang Tidak Mendaftar, dikembalikan 2 orang
15 DTSS Juru Sita 31 Mar s.d. 11 Apr 30 30 29 1  1 Orang dikembalikan
16 DTSS Kepatuhan Internal 26 Mei s.d. 6 Jun 30 29  29  - 1 Orang Tidak Mendaftar
17 DTSS Client Coordinator 26 Mei s.d. 6 Jun 30 30  30  -  
18 DTSS Penyidik Lanjutan 7 s.d. 18 Apr 30 30  30  -  
             
DIKLAT FUNGSIONAL        
 
       
19 Diklat Fungsional PFPD 28 Apr s.d. 23 Mei 22 22  22  -  
             
DIKLAT TEKNIS UMUM        
 
          
20 DTU Kesamaptaan Angk I 20 Okt s.d. 21 Nov 50 48  47  1 2 Orang Tidak Mendaftar, 1 Orang dikembalikan
21 DTU Kesamaptaan Angk II 10 Nov s.d. 11 Des 30 30  30  -  
22 DTU Kesamaptaan Angk III 20 Okt s.d. 21 Nov 60 60  60  -  
23 DTU Kesamaptaan Angk IV 3 Nov s.d. 5 Des 30 30  30  -  
24 DTU Kesamaptaan Angk V 3 s.d. 28 Nov 30 29 29 -  1 Orang dikembalikan
 Jumlah 942 932  862 70   
KERJA SAMA DIKLAT        
 
       
25 Diklat Teknis Kepabeanan Khusus Pegawai Itjen 21 Apr s.d. 5 Mei 30  30  30  -  
26 Diklat Teknis Cukai Khusus Pegawai Itjen 2 Jun s.d. 6 Jun   28 28  28  -  
27 Diklat Fungsional Pejabat Pemeriksa Dokumen Angk I 23 Jun s.d. 18 Jul   30 30  28  2  
28 Diklat Fungsional Pejabat Pemeriksa Dokumen Angk I 30 Jun s.d. 25 Jul 30 30 30 -  
29 Diklat Fungsional Pejabat Pemeriksa Dokumen Angk I 20 Okt s.d. 14 Nov 30 30 29 1  
30 Diklat Fungsional Pejabat Pemeriksa Dokumen Angk I 3 s.d. 28 Nov 30

30

30

-

 
Jumlah 178 178 175 3  
   
  TOTAL 1120 1110 1037 73