You are here:

DF BENDAHARA PENGELUARAN

PROFIL/KOMPETENSI
Aparatur yang mampu melaksanakan tugas dalam menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga.

DESKRIPSI
Diklat Fungsional Bendahara Pengeluaran dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap bendahara pengeluaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

TUJUAN KURIKULER UMUM (TKU)
Setelah mengikuti diklat ini, peserta mampu mengelola uang persediaan untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN di unit kerja masing-masing sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

TUJUAN KURIKULER KHUSUS (TKK)
Setelah  mengikuti diklat ini, peserta  mampu:
1.    Melaksanakan pengelolaan Uang Persediaan;
2.    Melaksanakan pengujian ketersediaan dana yang dibutuhkan dan pembayaran tagihan;
3.    Mengelola uang persediaan/pembayaran langsung;
4.    Melaksanakan tugas wajib pungut pajak;
5.    Mengerjakan Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran;
6.    Mengetahui sistem penerimaan dan pengeluaran negara;
7.    Mengetahui dan melaksanakan etika profesi PNS;
8.    Mengetahui proses penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara.

JENJANG DIKLAT
Diklat Fungsional Bendahara Pengeluaran merupakan  Diklat Jenjang Menengah.

 
KURIKULUM

MATA PELAJARAN POKOK
  • Pengelolaan Uang Persediaan
  • Pengujian dan Pembayaran Tagihan
  • Perpajakan Bendahara Pengeluaran
  • Pembukuan Bendahara Pengeluaran
  • Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
 MATA PELAJARAN PENUNJANG
  • Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Negara
  • Etika Profesi PNS
 CERAMAH
  • Pemberantasan Korupsi & Penyelesaian Kerugian Negara
  • Kebijakan APBN
UJIAN
1.    Semua Mata Pelajaran Pokok dan Penunjang diujikan.
2.    Lama ujian untuk setiap mata pelajaran maksimal 180 menit.

LAMA PENYELENGGARAAN
94 jp @ 45 menit ( 16 hari termasuk ujian).

PERSYARATAN PESERTA
1.    Pendidikan minimal SLTA.
2.    Minimal Golongan II/a.

Cetak

Copyright © PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANGGARAN 2014

Template by Joomla Themes & Copywriter.